“Gói ưu đãi chào đón” tại Hoiana Resort & Golf

700.000

* Lưu ý: Mỗi cá nhân (Mỗi CCCD) chỉ được săn voucher 01 lần duy nhất, người sử dụng dịch vụ phải đúng với Thông tin đã đăng ký. Mọi sự sai lệch thông tin dẫn đến không thể sử dụng dịch vụ, chúng tôi không chịu trách nhiệm.

Phiếu mời trải nghiệm “Gói ưu đãi chào đón” tại Hoiana Resort & Golf.

Mỗi Gói ưu đãi chào đón bao gồm:

  • Một phần nước ngọt miễn phí tại Một Hai Bar, The Garden hoặc The Commons (trị giá 100,000 VNĐ)
  • Một phiếu ưu đãi ẩm thực trị giá 100,000 VNĐ (áp dụng khi chi tiêu tối thiểu 500,000 VNĐ) tại các nhà hàng cụ thể
  • Ưu đãi mua một tặng 1 cà phê hoặc món tráng miệng tại CHAM
  • Ưu đãi giảm giá 200,000 VNĐ cho trị liệu spa 90 phút tại Tĩnh Spa hoặc Ylang Ylang Spa
  • Ưu đãi giảm giá 200.000 VNĐ khi chi tiêu tối thiểu 1.000.000 VNĐ tại San Xi Lou
  • Hạn sử dụng: 31/12/2024