Tour Đà Nẵng – Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn – Hội An 01 ngày

550.000

* Lưu ý: Mỗi cá nhân (Mỗi CCCD) chỉ được săn voucher 01 lần duy nhất, người sử dụng dịch vụ phải đúng với Thông tin đã đăng ký. Mọi sự sai lệch thông tin dẫn đến không thể sử dụng dịch vụ, chúng tôi không chịu trách nhiệm.

Lịch trình có thể thay đổi phù hợp thực tế nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan.
Áp dụng khách lẻ ghép đoàn

Giá ưu đãi (tiết kiệm 27%): 550,000đ

Chuyên mục: