Voucher giảm giá 2.000.000đ mua sắm tại Long Beach Pearl

* Lưu ý: Mỗi cá nhân (Mỗi CCCD) chỉ được săn voucher 01 lần duy nhất, người sử dụng dịch vụ phải đúng với Thông tin đã đăng ký. Mọi sự sai lệch thông tin dẫn đến không thể sử dụng dịch vụ, chúng tôi không chịu trách nhiệm.

  • Voucher giảm giá 02 triệu mua sắm tại Long Beach Pearl (Áp dụng với hóa đơn từ 10 triệu)
  • HSD: 31/12/2024
  • Voucher được triển khai tại Trung tâm Hỗ trợ Du khách Đà Nẵng