KOI Resort & Residence Da Nang – Wedding Paradise

* Lưu ý: Mỗi cá nhân (Mỗi CCCD) chỉ được săn voucher 01 lần duy nhất, người sử dụng dịch vụ phải đúng với Thông tin đã đăng ký. Mọi sự sai lệch thông tin dẫn đến không thể sử dụng dịch vụ, chúng tôi không chịu trách nhiệm.

Chương trình lễ cưới phong cách Châu Âu, với trọn gói chi phí để tổ chức lễ cưới trong mơ tại bãi biển chỉ từ 48,000,000 đồng (tối đa 50 khách)