Intercontinental Danang Sun Peninsula – Trao lời yêu thương

* Lưu ý: Mỗi cá nhân (Mỗi CCCD) chỉ được săn voucher 01 lần duy nhất, người sử dụng dịch vụ phải đúng với Thông tin đã đăng ký. Mọi sự sai lệch thông tin dẫn đến không thể sử dụng dịch vụ, chúng tôi không chịu trách nhiệm.

Các gói lễ cưới đa dạng và siêu hấp dẫn chỉ với 3.893.000 đồng/khách (sức chứa tối đa 70 khách)