Vé vào cổng Công Viên Suối Khoáng Nóng Núi Thần Tài

350.000

* Lưu ý: Mỗi cá nhân (Mỗi CCCD) chỉ được săn voucher 01 lần duy nhất, người sử dụng dịch vụ phải đúng với Thông tin đã đăng ký. Mọi sự sai lệch thông tin dẫn đến không thể sử dụng dịch vụ, chúng tôi không chịu trách nhiệm.

  • Hạng voucher: Gói Phổ Thông
  • Thời hạn từ ngày 01/04/2024 đến ngày 31/12/2024
  • Hình thức phát hành voucher: E-voucher (Voucher điện tử bằng QR code)
  • Khu du lịch CVSKN Núi Thần Tài sẽ kiểm tra và đối chiếu thông tin theo danh sách đăng ký của người sử dụng voucher.
* Lưu ý: Mỗi cá nhân (Mỗi CCCD) chỉ được săn voucher 01 lần duy nhất, người sử dụng dịch vụ phải đúng với Thông tin đã đăng ký. Mọi sự sai lệch thông tin dẫn đến không thể sử dụng dịch vụ, chúng tôi không chịu trách nhiệm