Vé xem chương trình Charming Show xuất diễn 19h30

400.000

* Lưu ý: Mỗi cá nhân (Mỗi CCCD) chỉ được săn voucher 01 lần duy nhất, người sử dụng dịch vụ phải đúng với Thông tin đã đăng ký. Mọi sự sai lệch thông tin dẫn đến không thể sử dụng dịch vụ, chúng tôi không chịu trách nhiệm.

  • Vé xem chương trình Charming show xuất diễn 19h30
  • Thời hạn đến tháng 5/2024
  • Voucher được triển khai tại chương trình Tuần lễ vàng, Vòng quay may mắn, MINI Game trên fanpage Danang FantastiCity