Set menu thực đơn 03 món – Hilton Garden Inn Da Nang

900.000

* Lưu ý: Mỗi cá nhân (Mỗi CCCD) chỉ được săn voucher 01 lần duy nhất, người sử dụng dịch vụ phải đúng với Thông tin đã đăng ký. Mọi sự sai lệch thông tin dẫn đến không thể sử dụng dịch vụ, chúng tôi không chịu trách nhiệm.

  • Voucher set menu thực đơn 03 món do đầu bếp lựa chọn cho 1 khách/1 voucher