-100% Hot

01 đêm lưu trú – Hilton Garden Inn Da Nang

02.600.000

* Lưu ý: Mỗi cá nhân (Mỗi CCCD) chỉ được săn voucher 01 lần duy nhất, người sử dụng dịch vụ phải đúng với Thông tin đã đăng ký. Mọi sự sai lệch thông tin dẫn đến không thể sử dụng dịch vụ, chúng tôi không chịu trách nhiệm.

  • Voucher 1 đêm lưu trú cho 2 khách với Buffet sáng. King guest room
  • Chương trình được triển khai khi mua dịch vụ du lịch Đà Nẵng tại nền tảng traveloka.com

Ghi chú:
– Phòng được cung cấp tùy vào tình trạng sẵn có.
– Phiếu ăn không áp dụng vào các Ngày Đặc biệt/Lễ hội.
– Ngày ngừng hoạt động của Phòng & FNB sẽ là:
+ Ngày 08, 15, 22, 29 tháng 6 năm 2024: Ngày DIFF
+ Ngày 06, 13 tháng 7 năm 2024: Ngày DIFF
+ Tháng 8 – tháng 9: 31 tháng 8 – 02 tháng 9 năm 2024: Ngày lễ Quốc khánh
+ Ngày 24, 25 tháng 12 năm 2024: Lễ Giáng Sinh.
-Hiệu lực: 30/12/2024.
Điều khoản và điều kiện:
– Voucher này phải quy đổi đầy đủ và không thể gia hạn, không thể chuyển nhượng
– Voucher này không áp dụng vào các ngày lễ, sự kiện đặc biệt.
– Việc đặt phòng phải được thực hiện 48 giờ trước ngày lưu trú và tùy vào tình trạng sẵn có
– Nó không thể được sử dụng kết hợp với bất kỳ ưu đãi nào khác.
– Nếu bị mất, nó không thể thay thế được