Ưu đãi thưởng thức dịch vụ Cafe – Yên Retreat

100.000

* Lưu ý: Mỗi cá nhân (Mỗi CCCD) chỉ được săn voucher 01 lần duy nhất, người sử dụng dịch vụ phải đúng với Thông tin đã đăng ký. Mọi sự sai lệch thông tin dẫn đến không thể sử dụng dịch vụ, chúng tôi không chịu trách nhiệm.

  • Voucher giảm 100% Cafe (giá niêm yết: 100.000 vnđ/ khách )
  • Áp dụng: Từ tháng 3 – tháng 9. Tất cả các ngày trong tháng trừ các thứ 2, các ngày lễ và thứ bảy