-100%

2 đơn vị đồ uống – Sel De Mer Hotel & Suites

0100.000

* Lưu ý: Mỗi cá nhân (Mỗi CCCD) chỉ được săn voucher 01 lần duy nhất, người sử dụng dịch vụ phải đúng với Thông tin đã đăng ký. Mọi sự sai lệch thông tin dẫn đến không thể sử dụng dịch vụ, chúng tôi không chịu trách nhiệm.

– Mỗi voucher bao gồm: 2 đơn vị đồ uống tự chọn (các loại bia, vang ly, cocktails, nước giải khát)
– Thời gian áp dụng: từ 11:00 – 23:30
– Địa điểm: The Speakeasy Bar & Tapas – Tầng 26 Khách sạn Sel De Mer Hotel & Suites Da Nang

Chương trình được triển khai tại Trung tâm Hỗ trợ Du khách Đà Nẵng