Voucher ăn tối tại nhà hàng Sky View

800.000

* Lưu ý: Mỗi cá nhân (Mỗi CCCD) chỉ được săn voucher 01 lần duy nhất, người sử dụng dịch vụ phải đúng với Thông tin đã đăng ký. Mọi sự sai lệch thông tin dẫn đến không thể sử dụng dịch vụ, chúng tôi không chịu trách nhiệm.

Voucher ăn tối tại nhà hàng Sky View set Menu Âu 4 món (Mỗi Voucher cho 2 khách)

  • HSD: 31/12/2024. Không áp dụng vào những ngày lễ đặc biệt.