-100% Hot

01 phòng Deluxe – Khách sạn Mường Thanh Luxury Sông Hàn

02.500.000

* Lưu ý: Mỗi cá nhân (Mỗi CCCD) chỉ được săn voucher 01 lần duy nhất, người sử dụng dịch vụ phải đúng với Thông tin đã đăng ký. Mọi sự sai lệch thông tin dẫn đến không thể sử dụng dịch vụ, chúng tôi không chịu trách nhiệm.

01 đêm nghỉ dưỡng tại hạng phòng deluxe cho 02 người lớn bao gồm ăn sáng

  • Hạn sử dụng: 31/12/2024
  • Chương trình được triển khai khi mua dịch vụ du lịch Đà Nẵng tại nền tảng www.kkday.com