Sử dụng món Phở cuốn – HAIAN Beach Hotel & Spa

90.000

* Lưu ý: Mỗi cá nhân (Mỗi CCCD) chỉ được săn voucher 01 lần duy nhất, người sử dụng dịch vụ phải đúng với Thông tin đã đăng ký. Mọi sự sai lệch thông tin dẫn đến không thể sử dụng dịch vụ, chúng tôi không chịu trách nhiệm.

  • Voucher sử dụng món Phở cuốn
  • Voucher được sử dụng trong bữa trưa/tối
  • Hạn sử dụng: 31/12/2024