Đồ uống nhà hàng Cá Gỗ – HAIAN Beach Hotel & Spa

100.000

* Lưu ý: Mỗi cá nhân (Mỗi CCCD) chỉ được săn voucher 01 lần duy nhất, người sử dụng dịch vụ phải đúng với Thông tin đã đăng ký. Mọi sự sai lệch thông tin dẫn đến không thể sử dụng dịch vụ, chúng tôi không chịu trách nhiệm.

  • Voucher sử dụng Đồ uống nhà hàng Cá Gỗ với 1 đơn vị đồ uống tự chọn
  • HSD: 31/12/2024
  • Chương trình được triển khai tại Trung tâm Hỗ trợ Du khách Đà Nẵng và chương trình Tuần Lễ Vàng