Mâm cơm 03 miền – HAIAN Beach Hotel & Spa

500.000

* Lưu ý: Mỗi cá nhân (Mỗi CCCD) chỉ được săn voucher 01 lần duy nhất, người sử dụng dịch vụ phải đúng với Thông tin đã đăng ký. Mọi sự sai lệch thông tin dẫn đến không thể sử dụng dịch vụ, chúng tôi không chịu trách nhiệm.

  • Voucher sử dụng Mâm cơm 03
  • Voucher được sử dụng trong bữa trưa/tối
  • Hạn sử dụng: 31/12/2024

Săn ngay voucher tại chương trình vòng quay may mắn và Tuần lễ vàng