Hot

01 đêm phòng DELUXE – AVATAR DANANG HOTEL

2.396.000

* Lưu ý: Mỗi cá nhân (Mỗi CCCD) chỉ được săn voucher 01 lần duy nhất, người sử dụng dịch vụ phải đúng với Thông tin đã đăng ký. Mọi sự sai lệch thông tin dẫn đến không thể sử dụng dịch vụ, chúng tôi không chịu trách nhiệm.

Chương trình được triển khai khi mua dịch vụ du lịch Đà Nẵng tại nền tảng www.kkday.com

  • Voucher được sử dụng cho 02 khách, bao gồm ăn sáng
  • Hạn sử dụng: 31/12/2024