Giới thiệu

Enjoy Danang

Đà Nẵng rộn ràng – Muôn vàn ưu đãi

Nhằm từng bước khôi phục hoạt động của ngành du lịch thành phố Đà Nẵng, thu hút khách du lịch quay trở lại, Sở Du lịch xây dựng Kế hoạch kích cầu du lịch Đà Nẵng năm 2023

  • Hưởng ứng Chương trình phát động du lịch nội địa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 với chủ đề “Du lịch an toàn – Trải nghiệm trọn vẹn” của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.
  • Giới thiệu, quảng bá hình ảnh điểm đến Đà Nẵng an toàn, thân thiện và hấp dẫn.
  • Xây dựng các gói sản phẩm du lịch, chính sách với giá ưu đãi và các dịch vụ chất lượng để thu hút khách du lịch nội địa.
  • Tập trung thu hút thị trường khách du lịch Golf, công vụ (M.I.C.E), hội nghị, hội thảo và khách đi lẻ, khách gia đình, nhóm người trẻ.
  • Hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố khôi phục hoạt động kinh doanh trong thời kỳ bình thường mới.